Tarieven

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten waarbij tevens afspraken zijn gemaakt over de tarieven.
Wij kunnen de kosten voor een behandeling rechtstreeks bij Uw zorgverzekeraar declareren.
Indien U geen aanvullende verzekering heeft en U bent onder behandeling in onze praktijk dan ontvangt U een nota van ons.

Met bijna alle zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten waarbij de prijzen voor een behandeling vaststaan.
Indien U geen aanvullende verzekering heeft en/of U geen vergoeding meer krijgt voor fysiotherapie/manuele therapie dan worden de geldende tarieven in rekening gebracht.

• Fysiotherapie € 33,00
• Manuele therapie € 49,00
• Behandeling aan huis € 49,00
• Intake en onderzoek na screening € 49,00
• Intake en onderzoek na verwijzing € 49,00
• Niet nagekomen afspraak 100 %