Missie en Visie

Missie:
Snepvangers Fysiotherapie richt zich op het begeleiden en behandelen van patiënten om het eigen herstellend vermogen te optimaliseren bij acute en chronische klachten aan het bewegingsapparaat.
Getracht wordt eventuele belemmeringen voor herstel op te heffen en de patiënten tot inzicht te laten komen over de ontstaanswijze, het onderhouden en tot herstel laten komen van hun gezondheidsproblemen.
Tot onze doelgroep behoort iedereen die fysiotherapeutische zorg nodig heeft zowel volwassenen als kinderen.

Visie:
De therapeuten hebben als doel kwaliteitsgerichte en persoonsgerichte behandelingen te leveren.
Kwaliteitsgericht door de behandelingen volgens de KNGF richtlijnen, state of art en individueel bepaald in te vullen.
Dit wordt bereikt door het bijhouden van de vakliteratuur en het volgen van cursussen en congressen.
Persoonsgericht doordat de behandelingen altijd individueel zijn en dat deze altijd plaatsvinden door één en dezelfde behandelaar.